Basket

  Untick selected:   0
  1. MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku : proces ocenění - základní metody a postupy. 4. upravené a rozšířené vydání. Praha : Ekopress, 2018. 551 s. ISBN 978-80-87865-38-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
    book

    book

  Untick selected:   0