Basket

  Untick selected:   0
  1. HRDLIČKOVÁ, Zuzana. Developing Reading Literacy in Higher Education. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času VIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10. november 2017, [Bratislava]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4492-4, s. 283-298 CD-ROM. KEGA 015EU-4/2017.
    article

    article

  Untick selected:   0