Basket

  Untick selected:   0
  1. FRÝD, Lukáš. Asymetrie během finančních krizí: asymetrická volatilita převyšuje důležitost asymetrické korelace. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2018. ISSN 0032-3233, 2018, roč. 66, č. 3, s. 302-329.
    article

    article

  Untick selected:   0