Basket

  Untick selected:   0
  1. NOVÁKOVÁ, Vladimíra. Lack of Technically Educated Graduates - A Threat to the Czech Economy. In Business & IT : Scientific Reviewed Journal: vědecký recenzovaný časopis. - Praha : Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, 2018. ISSN 2570-7434, 2018, roč. 8, č. 1, s. 54-58.
    article

    article

  Untick selected:   0