Basket

  Untick selected:   0
  1. LJUDVIGOVÁ, Ivana. Research of Vertical and Team Leadership in Slovak Startups. In Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2018. ISSN 2453-8167, 2018, roč. 13, č. 8, s. 1-10 online.
    article

    article

  Untick selected:   0