Basket

  Untick selected:   0
  1. 2018 ,č. 3. Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal [elektronický zdroj]. Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711.
    journal

    journal

  Untick selected:   0