Basket

  Untick selected:   0
  1. PONECOVÁ, Gabriela. Platby v reálnom čase - koniec čakania? In Podnikové financie vo vede a praxi 2018 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4556-3, s. 86-95. VEGA 1/0066/17.
    article

    article

  Untick selected:   0