Basket

  Untick selected:   0
  1. 2019 ,č. 2. Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1337-7523 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
    journal

    journal