Basket

  Untick selected:   0
  1. MATKOVČÍKOVÁ, Natália. Komunikácia podniku prostredníctvom sociálnych sietí za účelom budovania značky zamestnávateľa. In Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů I.. Konference. Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů I. : konfereční sborník vědeckých prací, Uhreské Hradište 2018. - Uherské Hradiště : Akademie krizového řízení a managementu, 2018. ISBN 978-80-906993-0-4, s. 164-174 online. VEGA 1/0309/18.
    article

    article