Basket

  Untick selected:   0
  1. BAKEŠ, Vladimír - VALÁŠKOVÁ, Katarína. Aplikácia a verifikácia slovenských predikčných modelov v podmienkach národnej ekonomiky. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2018. ISSN 1336-5878, 2018, č. 1, s. 3-15.
    article

    article

  Untick selected:   0