Basket

  Untick selected:   0
  1. ČURILA, Dušan. Kontrola účtovníctva zo strany dozornej rady. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1335-7034, 2019, roč. 24, č. 3, s. 35-37.
    article

    article

  Untick selected:   0