Basket

  Untick selected:   0
  1. MATUŠOVIČOVÁ, Monika. Kolektívne investovanie a možnosti jeho rozvoja. In Spotrebiteľ na finančnom trhu : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4569-3, s. 52-59 CD-ROM. VEGA 1/0242/16.
    article

    article

  Untick selected:   0