Basket

  Untick selected:   0
  1. KOVÁČIK, Michal. Správne určenie zdaňovacieho obdobia platiteľa dane po 01.01.2019 z dôvodu zmeny definície obratu. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2019. ISSN 1335-2024, 2019, roč. 27, č. 3, s. 10.
    article

    article