Basket

  Untick selected:   0
  1. REHÁK, Róbert. Výsledky prieskumu možností rozvoja elektromobility v Slovenskej republike v roku 2018. In Ekonomická efektívnosť elektromobility v logistike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0380/17. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4579-2, s. 18-31. VEGA 1/0380/17.
    article

    article

  Untick selected:   0