Basket

  Untick selected:   0
  1. SOBKOVÁ, Martina. Technologie a risk? Základem jsou data. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 3, s. 26-28.
    article

    article

  Untick selected:   0