Basket

  Untick selected:   0
  1. MRUŠKOVIČOVÁ, Juliana. Zavedenie moderných logistických informačných a komunikačných technológií na zvýšenie efektivity logistických procesov podniku. In Ekonomická efektívnosť elektromobility v logistike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0380/17. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4579-2, s. 43-52. VEGA 1/0380/17.
    article

    article