Basket

  Untick selected:   0
  1. ČUDANOV, Mladen - TORNJANSKI, Vesna - JAŠKO, Ondrej. Change Equation Effectiveness: Empirical Evidence from South-East Europe. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2019. ISSN 1212-3609, 2019, roč. 22, č. 1, s. 99-114.
    article

    article

  Untick selected:   0