Basket

  Untick selected:   0
  1. KAZDOVÁ, Alena. Robotizace mění rozvoj. Porostou nároky na odolnost a kritické myšlení. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Praha : People management forum, 2019. ISSN 1212-690X, 2019, č. 2, s. 12-16.
    article

    article

  Untick selected:   0