Basket

  Untick selected:   0
  1. VALENT, Marián. Poradenstvo profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov. In Vzdělávání dospělých 2018. Mezinárodní vědecká konference. Vzdělávání dospělých 2018: transformace v éře digitalizace a umělé inteligence : sborník z 8. mezinárodní vědecké konference konané v Praze 11. a 12. prosince 2018 (Praha, Česko). - Praha : Česká andragogická společnost, 2019. ISBN 978-80-906894-4-2. ISSN 2571-3841, s. 393-398.
    article

    article

  Untick selected:   0