Basket

  Untick selected:   0
  1. KŘESŤANOVÁ, Jana - ŠÍDLO, Luděk - ŠPROCHA, Branislav. Pohyb obyvatelstva Česka a Slovenska na úrovni obcí v období 1996-2015 pohledem Webbova diagramu. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2019. ISSN 1805-2991, 2019, roč. 61, č. 1, s. 28-41.
    article

    article

  Untick selected:   0