Basket

  Untick selected:   0
  1. HÁJEK, Oldřich et al. Strukturální fondy a znevýhodnění regionů: veřejní a neveřejní příjemci podpory. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2019. ISSN 0032-3233, 2019, roč. 67, č. 2, s. 113-132.
    article

    article

  Untick selected:   0