Basket

  Untick selected:   0
  1. MARKOVÁ, Jana - ŠVIHLÍKOVÁ, Ilona. Vliv přímých zahraničních investic na vnější rovnováhu z pohledu platební bilance Chorvatska a Slovinska. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2019. ISSN 1801-7118, 2019, roč. 15, č. 1, s. 3-21.
    article

    article

  Untick selected:   0