Basket

  Untick selected:   0
  1. RAPACZ, Andrzej. Kulinársky cestovný ruch: prípadová štúdia Dolného Sliezska. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2019. ISSN 0139-8660, 2019, roč. 52, č. 1, s. 4-13.
    article

    article

  Untick selected:   0