Basket

  Untick selected:   0
  1. STRACOVÁ, Erika. Deindustrialisation and Its Drivers: An Input-Output Approach : dizertačná práca. Školiteľ: Martin Lábaj. Bratislava, 2019. 116 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
    book

    book