Basket

  Untick selected:   0
  1. LEVICKÝ, Michal et al. Konvergenčné tendencie v podmienkach regiónov SR. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019). Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019) : sborník příspěvků z XXII. mezinárodního kolokvia, 12.–14. června 2019, (Velké Bílovice , Česko). - Brno : Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9268-6, s. 20-27.
    article

    article

  Untick selected:   0