Basket

  Untick selected:   0
  1. ZUBAĽOVÁ, Alena - BOÓR, Matej - KOČKOVIČOVÁ, Jana. The Size of the Shadow Economy as an Indicator of Tax Collection Efficiency. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 0323-262X, 2019, roč. 48, č. 2, s. 125-140.
    article

    article

  Untick selected:   0