Basket

  Untick selected:   0
  1. POSPÍŠILOVÁ, Tereza. Banky musí reagovat na stále rostoucí očekávaní klientů. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 8, s. 24.
    article

    article