Basket

  Untick selected:   0
  1. Technologie? Ano, ale jen pokud podporují lidské hodnoty. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 11, s. 22-23.
    article

    article