Basket

  Untick selected:   0
  1. BOLEK, Vladimír. Vzdelávanie manažérov v IKT v kontexte vývoja spoločnosti. In Ekonomika, financie a manažment podniku 2019 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-225-4680-5, s. 53-61 online. VEGA 1/0436/17.
    article

    article