Basket

  Untick selected:   0
  1. KRASŇANSKÁ, Dominika. Analýza úmrtnosti žien na Slovensku. In 100 rokov štatistiky v Československu. aktuálne otázky a odpovede. 100 rokov štatistiky v Československu : aktuálne otázky a odpovede. - Bratislava : Letra Edu, 2019. ISBN 978-80-89962-44-0, s. 87-95.
    article

    article