Basket

  Untick selected:   0
  1. 2015 ,č. 1-4. Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2015. 4x ročne. ISSN 1210-1095 [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
    journal

    journal