Basket

  Untick selected:   0
  1. ČUNDERLÍK, Ľubomír - ČUNDERLÍK ČERBOVÁ, Veronika. Zmluvy o poskytnutí finančnej služby. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2020. ISSN 0032-6984, 2020, roč. 103, č. 5, s. 387-401.
    article

    article