Basket

  Untick selected:   0
  1. KIACOVÁ, Mária. Aplikácia IFRS z pohľadu vykazovania pre oblasť nákladov vybraných účtovných jednotiek : diplomová práca. Školiteľ: Daša Mokošová. Bratislava, 2021. 75 s.
    book

    book