Basket

  Untick selected:   0
  1. KUZMOVÁ, Lucia. Finančná analýza účtovnej závierky vybranej účtovnej jednotky : bakalárska práca. Školiteľ: Renáta Antalová. Bratislava, 2021. 49 s.
    book

    book