Basket

  Untick selected:   0
  1. REIFF, Marian. Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní - metodológia a prax v novom tisícročí. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2002. 661 s. ISBN 80-225-1589-2. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
    book

    book

  Untick selected:   0