Basket

  Untick selected:   0
  1. KOMÍNKOVÁ, Zora. Hlavné tendencie vo vývoji peňažnej zásoby SR v roku 1998 a v prvom polroku 1999. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 1999. ISSN 1335-0900, November 1999, roč. 7, č. 11, s. 9-14,31-36.
    article

    article

  Untick selected:   0