Basket

  Untick selected:   0
  1. BUSTINOVÁ, Branislava. BIS - Banka pre medzinárodné zúčtovanie. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 1999. ISSN 1335-0900, December 1999, roč. 7, č. 12, s. 18-20.
    article

    article

  Untick selected:   0