Basket

  Untick selected:   0
  1. PARDELOVÁ, Ružena. Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní - metodológia a prax v novom tisícročí. In Ekonomické rozhľady = Economic review : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave = Quarterly journal of the University of Economics Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2002. ISSN 0323-262X, 2002, roč. 31, č. 4, s. 525-528.
    article

    article

  Untick selected:   0