Basket

  Untick selected:   0
  1. MALINA, Ľubor. Bankový sektor na Slovensku začal prípravu na implementáciu nových pravidiel na reguláciu. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2002. ISSN 1335-0900, December 2002, roč. 10, č. 12, s. 4-6. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/sg001731_2002_002_012/BIATEC_12_2002.pdf>
    article

    article

  Untick selected:   0