Basket

  Untick selected:   0
  1. Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Spracovaný v EKO-INDEX. Žilina : Poradca podnikateľa. 12x ročne. ISSN 1335-1508. Available on Internet: http://www.mzdovecentrum.sk
    Personálny a mzdový poradca podnikateľa

    journal