Basket

  Untick selected:   0
  1. KOUBA, Luděk. Teorie růstu nové institucionální ekonomie založená na northovském konceptu path dependency. In Ekonomická revue : vědecko-odborný časopis Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2008. ISSN 1212-3951, 2008, roč. 11, č. 4, s.40-53.
    article

    article

  Untick selected:   0