Basket

  Untick selected:   0
  1. PROČKOVÁ, Mária. Od IAS 39 k IFRS 9 – zmena účtovných štandardov ako odpoveď na globálnu krízu. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2011. ISSN 1335-0900, Apríl 2011, roč. 19, č. 4, s. 20-22.
    article

    article

  Untick selected:   0