Basket

  Untick selected:   0
  1. TOPOĽSKÝ, Michal. Regulačná politika v SR a v EÚ a jej základné teoretické a praktické aspekty : diplomová práca. Školiteľ: Mária Tokárová. Bratislava, 2013. 80 s.
    book

    book

  Untick selected:   0