Basket

  Untick selected:   0
  1. JAŠKO, Jozef. Ochrana osobných údajov - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 11, s. 6-8.
    article

    article

  Untick selected:   0