Bookmark

Tool for further record proceeding.

article

Výskum vybraných charakteristík cieľových skupín vo vzťahu k vnímaniu kultúrneho cestovného ruchu ako nástroja regionálneho rozvoja

Štefko Róbert
article