Bookmark

Tool for further record proceeding.

book

Metódy výpočtu rozdelenia celkových škôd a ich aplikácia na odhad rezerv na poistné plnenia

Gašpar Pavel
book