Bookmark

Tool for further record proceeding.

book

Podpora controllingových systémov v praxi SR podľa vyspelých controllingových systémov v krajinách Európskej únie II.

Tóth Miroslav
book, ISBN: 978-80-225-2977-8