Bookmark

Tool for further record proceeding.

article

Možnosti aplikácie metódy najmenších štvorcov vo fáze identifikácie Box-Jenkinsovej metodológie

Horvát Peter
article