Bookmark

Tool for further record proceeding.

article

Vedľajšie vety v nemeckom odbornom ekonomickom texte. Príslovkové vety miesta a spôsobové vety zvláštneho okolnostného deja

Flochová Eleonóra
article