Bookmark

Tool for further record proceeding.

electonic book

Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí

Ilavský Miloslav
electonic book, ISBN: 978-80-971021-2-8